Børnehuset Nordmark

Integreret Institution 0-6år Ullerupvænget 10, 5471 Søndersø Tlf. nr.: 64828741

Præsentation at Børnehuset Nordmark

Børnehuset Nordmark er beliggende i sammenhæng med Søndersøskolens afd. Nordmark - indskolingen. Børnehuset har plads til 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Børnene er inddelt i grupper med fast tilknyttet personale. I børnehaven er man opdelt i to grupper, sommerfugle og solsikker, men udover dem så bevæger børnene sig rundt i forskellige fordybelsesgrupper. Legepladsen byder til både vild leg, rolige fordybende stunder og kreative udfoldelser.

Vuggestuen har sin egen afdeling i forlængelse af børnehaven, og de har sin egen afgrænsede legeplads, men har rig mulighed for at udforske børnehavens også.

Indhold