Dagplejer Heidi Nielsen

Klaus Berntsensvej 66, Særslev, 5471 Søndersø

Hvem er jeg?

Jeg er født i 1974, er gift med Hans og sammen har vi tre voksne børn, som alle er flyttet hjemmefra.

I 2009 blev jeg uddannet pædagog og blev herefter ansat i en integreret børnehave og vuggestue i Odense, hvor jeg primært var tilknyttet den ene børnehavegruppe.

I efteråret 2013 valgte jeg at sige mit job som pædagog op, og blev så ansat som dagplejer. Et valg jeg ikke har fortrudt, da jeg nyder at have den samme lille gruppe børn hver dag, og selv kunne tilrettelægge min dag med børnene ud fra de behov, som børnegruppen og det enkelte barn har.

Mine Værdier

For mig er det vigtigt at møde alle børn på en anerkende, nærværende, imødekommende og positiv måde. Det er vigtigt for mig, at alle børnene føler sig set, og at de er trygge, da det er et vigtigt fundament for, at de kan udvikle sig.

Jeg har siden 2017 haft Friluftsrådets grønne flag, og jeg arbejder derfor aktivt med udeliv, ‘fra jord til bord’ og natur efter en årsplan, som hvert år indsendes til og godkendes af Friluftsrådet. Som en tilføjelse til dette har jeg siden 2020 også haft det blå ”spring ud i naturen” flag. For at få det blå flag skal man, udover at arbejde med kriterierne for det grønne flag, også have fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt og inddrage de 18 grundbevægelser i dagligdagen

Jeg brænder for udelivet, og vi er udenfor hver dag uanset vejret. Vi gynger, kigger efter insekter i insekthotellet, som vi selv har bygget, finder snegle, triller ned af den lille bakke i haven, dyrker grøntsager i højbedene, laver æblemost og en hel masse andre ting.

Udover udeliv og motorik har jeg også et stort fokus på barnets sproglige udvikling, dialogisk læsning og sang/musik.

Mine egenskaber som dagplejer

Jeg er som person positiv, smilende, omsorgsfuld og anerkendende i min måde at møde andre på.

Jeg er nærværende sammen med børnene og griber de ting som interesserer børnene og tilrettelægger min dagligdag med børnene ud fra dette.

Mine rammer

Vi bor i et ældre hus lige uden for Særslev. Her har vi en forholdsvis stor have, som børnene kan boltre sig i. I haven kan vi bl.a. lege i legehuset og i sandkassen, tage en tur på gyngerne, balancere, løbe stærkt på græsset og trille op og ned af den lille bakke, som vi har for enden af haven.

Indenfor har jeg ligeledes skabt rum for leg og fordybelse.

Det praktiske

Adresse

Klaus Berntsensvej 66 

5471 Søndersø

 

Åbningstider

Mandag 06.30-16.15

Tirsdag 06.30-16.15

Onsdag 06.30-16.15

Torsdag 06.30-16.15

Fredag 06.30-15.30