Personalegalleri Børnehuset Birkemose

Lone, Pædagogmedhjælper

Henriette, Pædagogisk Assistent

Henriette er ansat som "Flyver" i Børnehuset Birkemose. Henriette er ikke tilkoblet en fast børnegruppe, men dækker ind hvor behovet er. Henriette dækker ind for personale der er fraværende. 

Stephanie, Pædagog

Andreas, Pædagogisk assistent

Pia, Pædagog

Pia er sprogansvarlig i Børnehuset Birkemose. Det er derfor Pia i vil møde, hvis jeres barn har brug for ekstra opmærksomhed omkring den sproglige udvikling. 

Tine, Pædagog

Sanne, Pædagog

Susanne, pædagogmedhjælper

Frederikke, pædagogmedhjælper

vikariat i perioden 01.04.2023-30.06.2023