Personalegalleri Børnehuset Mælkevejen

Denise, Pædagogisk Assistent

tilknyttet de kommende skolebørn, Boblerne

Susanne, Pædagogmedhjælper

Tilknyttet børnehaven

Mette, Pædagog og praktikvejleder

Mette er vores sprogansvarlige i Børnehaven, der er derfor Mette i vil møde hvis jeres barn har brug for ekstra sproglig opmærksomhed. Mette er ligeledes tovholder på at de obligatoriske sprogvurderinger laves inden barnet fylder 3,5år.

Tanja, Pædagog

Tanja er sprogansvarlig i Vuggestuen. I vil møde Tanja, hvis jeres barn har svært ved at komme i gang med sproget, eller andre vanskeligheder forbundet med sproglig udvikling. 

Kate, Pædagog

Tilknyttet Børnehaven.

Sille, Pædagogmedhjælper

Tilknyttet vuggestuen

Karina, Pædagogmedhjælper

Tilknyttet vuggestuen

Emma, Pædagogisk assistent - studerende

Tilknyttet Vuggestuen

Anette, Pædagog

Tilknyttet vuggestuen

Trine T, pædagog

På barsel til første kvartal 2024

Pia, Pædagogmedhjælper

Tilknyttet vuggestuen

Nikolaj, Pædagogmedhjælper

Nikolaj er ansat som "Flyver" i Mælkevejen. Han dækker ind for fraværende personaler, eller hjælper ind i en børnegruppe, hvis der er brug for ekstra hænder. 

Anita, Pædagogisk assistens

Tilknyttet Børnehaven

Sabine, pædagogstuderende

Tilknyttet børnehaven